HSB Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga

Stockholms län

Information

I Österåker finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga i Stockholms län. Österåker är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1963-03-14 så har HSB Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga och det finns fler företag som är det i Österåker.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga så kan man gör det genom att posta ett brev till Hackstav. 22, 184 31, Åkersberga. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga så kan ni göra det på 020-544022.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Roslund, Ingrid Margareta som är född 1941 och har titeln Extern firmatecknare, Ancorini, Jaqueline Elke Marianne A som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Englund, Rolf Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Hökervall, Bengt Ebbe som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Arne Gustaf som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Klingström, Nils Martin som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamotPalmberg, Kurt Georg som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sikström, Björn Åke som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergstén, Karl Johan Ragnar som är född 1936 och har titeln SuppleantHolm, Britt-Marie som är född 1944 och har titeln SuppleantStenman, Emma Benita Mari som är född 1983 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ancorini, Jaqueline Elke Marianne A -Englund, Rolf Lennart -Jakobsson, Arne Gustaf -Roslund, Ingrid Margareta .

HSB Bostadsrättsförening Spåret i Åkersberga har 716400-0429 som sitt organisationsnummer.