Ekonomiska Föreningen Åkerstorp

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja de intressen som är gemensamma för föreningens medlemmar, i deras egenskap av ägare till fastigheterna åkerstorp 31:64 t.o.m. 31:123 och 31:125 t.o.m 31:204 i österåkers kommun, genom att betjäna medlemmarna med att: a) äga och förvalta fastigheten åkerstorp 31:221 i österåkers kommun med å densamma uppförd byggnad (panncentralen) samt central värme- och varmvattenanläggning. föreningen skall i panncentralen tillse att erforderlig verksamhet drivs för att förse medlemmarnas fastigheter och panncentralen med värme och varmvatten. b) äga och förvalta fastigheterna åkerstorp 31:63 (markområden mellan radhusen) och 31:221, allt i österåkers kommun med å nämda fastigheter och områden belägna biluppställnings- och garage- platser, som tillförsäkras medlemmarna. c) ombesörja tillsyn, skötsel och underhåll av centralanläggning för radio och tv samt parkanläggningar och lekplatser. d) övervaka underhåll av medlemmarnas fastigheter i vad avser den putsade fasaden, gavlar, plåtarbeten och yttertak. e) ombesörja sandning och snöröjning. f) efter beslut av föreningen utöva annan verksamhet, som till- godoser medlemmarnas gemensamma intressen.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Ekonomiska Föreningen Åkerstorp vars verksamheterstyp är Ekonomisk förening.

I Österåker så är Ekonomiska Föreningen Åkerstorp en av många verksamheter vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Österåker arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Österåker och i Stockholms län. Redan 1961-05-04 så skapades Ekonomiska Föreningen Åkerstorp och verksamheten är har ej F-skattsedel.

716400-1278 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Österåker.

Just nu är Ekonomiska Föreningen Åkerstorp och det finns många verksamheter som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Ekonomiska Föreningen Åkerstorp så går det att nå dem via telefon på 08-54022414 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Ekonomiska Föreningen Åkerstorp är Haag, Leif Göran Elwin som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Höri, Gunnar Jan-Olof som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Ipsen, Frederik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Jüschke, Ernst Dieter som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Lars Göran som är född 1952 och har titeln Suppleant, .