Bostadsrättsföreningen Eksätra

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Eksätra är ett av många verksamheter som finns i Österåker. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Eksätra finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Eksätra som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1983-12-12.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Gransättrav. 73, 184 61, Åkersberga. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Eksätra så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Österåker arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Eksätra ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Eksätra. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Eksätra är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Eksätra och det är följande personer, Josefsson, Gunvor Ami som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Inger Maria som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Moe, Björn Uno som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Jannerklint, Johan Peter Mathias som är född 1970 och har titeln Suppleant, Kranshed, Bo Egron som är född 1939 och har titeln Suppleant, Roberts Rubino, Corinne T M som är född 1980 och har titeln Suppleant.Rutström, Klas Åke som är född 1955 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Eksätra är 716418-6087.