Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2 är ett av många verksamheter som finns i Österåker. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1988-03-07. Men sedan 2006-01-13 så har Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2 varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-54065270.

Österåker arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2 och det är följande personer, Kuylenstierna, Ulla-Britt som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Momeni, Ali Reza som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Gun Inger Irene som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljunggren, Knut Arne Ingemar som är född 1940 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Bergaparken 2 är 716420-2066.