Bostadsrättsföreningen Runö 7:181

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Österåker och Bostadsrättsföreningen Runö 7:181 är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Runö 7:181 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Runö 7:181 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Runö 7:181 är ett Bostadsrättsförening och skapades 2005-01-15. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Österåker där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Runö 7:181 ska trivas.

I Österåker så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lokaler åt med- lemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Runö 7:181 är momsregistrerat och det har de varit sedan 2006-03-23.

Idag är Bostadsrättsföreningen Runö 7:181 och det finns flera företag som är det idag i Österåker.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Runö 7:181 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-6550160.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Johan Kindström, Karl Wessel, Peter Ekmark och Jan Willborg, var för sig..

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Runö 7:181 är Ekmark, Georg Peter Gunnarsson som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Kindström, Johan Olov som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Wessel, Karl-Fredrik Johan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Willborg, Jan Robert som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Koskela, Ari Heikki Henry som är född 1963 och har titeln Revisor, .

Bostadsrättsföreningen Runö 7:181 har 769611-9648 som sitt organisationsnummer.