CMOJ AB

Stockholms län

Information

CMOJ AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Österåker som är den kommunen där CMOJ AB finns. I Österåker så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. CMOJ AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket CMOJ AB har haft sedan 1994-01-01. CMOJ AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till CMOJ AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Industrig. 39, 212 28, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-187060.

Österåker arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är CMOJ AB Privat, ej börsnoterat.

CMOJ AB har idag 556330-1786 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för CMOJ AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva yrkesmässig revisions- och redovisningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

I CMOJ AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Jan-Olof som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nockert, Nils Anders som är född 1946 och har titeln Suppleant, Dahlberg, Lena Birgitta som är född 1952 och har titeln Revisor, Lena Dahlberg Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .