Spectrochrom Aktiebolag

Stockholms län

Information

Spectrochrom Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Österåker som är den kommunen där Spectrochrom Aktiebolag finns. I Österåker så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Spectrochrom Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Spectrochrom Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Spectrochrom Aktiebolag har funnits sedan och 1989-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Spectrochrom Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Vännebo 10, 770 12, Sunnansjö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0240-695000.

Österåker arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Spectrochrom Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Spectrochrom Aktiebolag har idag 556362-3734 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Spectrochrom Aktiebolag

Bolaget skall bedriva import, försäljning och uthyrning av instrument för kemisk analys, konsultation inom analysteknik samt därmed förenlig verksamhet.

I Spectrochrom Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sellman, Lars Gunnar som är född 1949 och har titeln VD, Sellman, Lars Gunnar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Sellman, Eine Margareta som är född 1941 och har titeln Suppleant, Cardell, Hans Axel som är född 1948 och har titeln Revisor, Åsell, Bo Kenneth som är född 1962 och har titeln Revisorssuppleant, Hans Cardell & Co AB som är född och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .