Armada Företagsfastigheter AB

Stockholms län

Information

Armada Företagsfastigheter AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Österåker som är den kommunen där Armada Företagsfastigheter AB finns. I Österåker så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Armada Företagsfastigheter AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Armada Företagsfastigheter AB har haft sedan 1996-01-01. Armada Företagsfastigheter AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Armada Företagsfastigheter AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Hackstav. 22, 184 31, Åkersberga men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-54080800.

Österåker arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Armada Företagsfastigheter AB Privat, ej börsnoterat.

Armada Företagsfastigheter AB har idag 556508-3234 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bennich, Stellan Axel Nilsson -Christofferson, Hans Victor -Ende, Marie-Christine Elisabeth -Hellström, Sven Tommy Mikael -Lindmark, Ulrika Elin Eleonora -Molin, Björn Christer -Petersson, Leif Eskil Georg -Segerlund, Bror Sixten -Stolt, Bert Håkan -Törnquist, Björn Johan Stenkil eller en av dem i förening med -Persson, Sten Göran Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Armada Företagsfastigheter AB

Bolaget skall inom Österåkers kommun äga och förvalta fastigheter samt att driva därmed förenlig verksamhet.

I Armada Företagsfastigheter AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Persson, Sten Göran som är född 1947 och har titeln Extern VD, Törnquist, Björn Johan Stenkil som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bennich, Stellan Axel Nilsson som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Christofferson, Hans Victor som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Ende, Marie-Christine Elisabeth som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Sven Tommy Mikael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamotLindmark, Ulrika Elin Eleonora som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Molin, Björn Christer som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Leif Eskil Georg som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotSegerlund, Bror Sixten som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamotStolt, Bert Håkan som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotErnst & Young Aktiebolag som är född och har titeln RevisorFredmer, Sven Magnus som är född 1964 och har titeln HuvudansvarigrevisorEnwall, Lars Göran som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorNilsson, David Karl Olov som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorNorrby, Jan Sören som är född 1937 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.