Stockholms tomt och gårdsentreprenader Aktiebolag

Stockholms län

Information

Stockholms tomt och gårdsentreprenader Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Österåker som är den kommunen där Stockholms tomt och gårdsentreprenader Aktiebolag finns. I Österåker så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Stockholms tomt och gårdsentreprenader Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Stockholms tomt och gårdsentreprenader Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Stockholms tomt och gårdsentreprenader Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Enhagsv. 18, 187 40, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-8365301.

Österåker arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Stockholms tomt och gårdsentreprenader Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Stockholms tomt och gårdsentreprenader Aktiebolag har idag 556554-3559 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Stockholms tomt och gårdsentreprenader Aktiebolag

Bolaget skall bedriva anläggnings- och underhållsarbeten inom trädgårdsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Stockholms tomt och gårdsentreprenader Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Lång, Markus Rainer Per som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Klaesson, Inga-Lill Helen Viktoria som är född 1969 och har titeln Suppleant, Burholm, Ulf Peter som är född 1968 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .