Joakim Westin AB

Stockholms län

Information

Joakim Westin AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Österåker som är den kommunen där Joakim Westin AB finns. I Österåker så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Joakim Westin AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Joakim Westin AB har haft sedan 1999-01-01. Joakim Westin AB har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Joakim Westin AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Vallmov. 10, 184 35, Åkersberga men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54401499.

Österåker arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Joakim Westin AB Privat, ej börsnoterat.

Joakim Westin AB har idag 556569-4733 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Joakim Westin AB

Bolaget skall konsultation såsom system- och programutveckling, utbildning, projektledning, organisationsförändring samt programmering inom affärsområdena data- och informationsteknologi, management och interaktiva medier samt utveckla och försälja produkter inom dessa områden, ägande av andra bolag, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

I Joakim Westin AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Westin, Joakim Sverkerson som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Westin, Jan Abel Sverker som är född 1931 och har titeln Suppleant, Norkvist, Anders som är född 1950 och har titeln Revisor, ANDERS NORKVIST REVISIONSBYRÅ Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .