Larm & Säkerhetsbolaget Security Nordic AB

Stockholms län

Information

Larm & Säkerhetsbolaget Security Nordic AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Österåker som är den kommunen där Larm & Säkerhetsbolaget Security Nordic AB finns. I Österåker så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Larm & Säkerhetsbolaget Security Nordic AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Larm & Säkerhetsbolaget Security Nordic AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Larm & Säkerhetsbolaget Security Nordic AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Kemistv. 6, 183 79, Täby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-54022280.

Österåker arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Larm & Säkerhetsbolaget Security Nordic AB Privat, ej börsnoterat.

Larm & Säkerhetsbolaget Security Nordic AB har idag 556686-7114 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Styrelsen skall bestå av 1 ledamot och 1 suppleant. är den som för stunden ansvarar för Larm & Säkerhetsbolaget Security Nordic AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installation samt försäljning av larm och säkerhetsutrustning, skylttillverkning för reklam, äga och förvalta fast egendom, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

I Larm & Säkerhetsbolaget Security Nordic AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Liw, Sara Sofia som är född 1972 och har titeln Suppleant, Sommar, Anna Karin som är född 1974 och har titeln Revisor, Nilsson, Malin Kristina som är född 1974 och har titeln Revisorssuppleant, BDO Nordic Stockholm AB som är född och har titeln Revisor, .